Osiedle Wrocław

Home » ARCHITEKTURA » Osiedle Wrocław

Osiedle mieszkaniowe Bielany Wrocławskie
Projekt wykonany: 2013 r.
Autorzy: Paweł Pałkus, Jakub Kasprzak
Współpraca:: PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ SIDORUK
OPIS DO PROJEKTU KONKURSOWEGO

Projektowane osiedle składa się z jedenastu modułowych budynków mieszkalnych. Całe założenie ukształtowano zgodnie z wytycznymi konkursu tak aby pozwalało na wykonanie inwestycji w kilku etapach. Zaproponowano schematy etapowania ograniczające wpływ budowy nowej części na mieszkania już sprzedane. Każdy z modułów to sześciobok, pomyślany tak aby mógł łączyć się z innymi w kilku konfiguracjach. Elementami spinającymi moduły w jeden budynek są linie lekko wystających stropów. Moduły zaprojektowano jako trzykondygnacyjne z antresolą na ostatnim piętrze, co pozwoliło uzyskać dwupoziomowe apartamenty na ostatniej kondygnacji. Antresola jest lekko cofnięta w stosunku do pozostałych kondygnacji co nadało budynkom lekkości oraz wygenerowało miejsce na tarasy. Na kondygnacji pierwszego piętra przewidziano obszerne balkony do każdego apartamentu. Wszystkie mieszkania na parterach posiadają ogródki. Budynki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie przekraczają 12m wysokości. Wszystkie kondygnacje budynków są naziemne. W każdym z modułów przewidziano klatkę schodową prowadzącą do czterech mieszkań na każdej z kondygnacji. Spoczniki schodów klatki schodowej zostały cofnięte, co pozwoliło na doświetlenie jej poprzez świetliki zlokalizowane w dachu budynku.

Elewacje budynków w większości pokryto gładkim tynkiem malowanym na biało, jedynie antresole zaproponowano z szarej deski ułożonej poziomo. Dla uatrakcyjnienia elewacji oraz nadania kontrastu, przestrzeń między oknami oraz wyraźne cofnięcia w bryle wypełniono ciemnym kamieniem elewacyjnym. Posadzki balkonów i tarasów są zaproponowano jako szarą deskę. Wszystkie balustrady z siatki stalowej o niewielkim oczku.

Parkingi dla mieszkańców osiedla oraz gości zaprojektowano z na poziomie terenu. Ilość miejsc parkingowych przewidziano na 719 samochodów co daje nam współczynnik 1,58 na mieszkanie. Uważamy, że współczynnik 2,0 wymagany przez plan miejscowy jest zbyt wysoki dla zadanej struktury mieszkań (ponad połowa mieszkań w przedziale 49m2–52m2) i należy dążyć do zmiany tego zapisu. W przeciwnym wypadku wprowadzenie współczynnika 2,0 spowoduje obniżenie jakości przestrzeni w projektowanym zespole lub wymusi skorzystanie z ekonomicznie obciążającego wariantu parkowania podziemnego. W całym założeniu przewidziano ciągi pieszo-jezdne umożliwiające dotarcie do wszystkich budynków osiedla. Dla mieszkańców zaprojektowano kilka wspólnych przestrzeni w postaci placów, dużo zieleni, oraz pięć dużych placów zabaw dla najmłodszych. Od ulicy Błękitnej proponujemy w parterach budynków zlokalizować usługi. Wszystkie wjazdy na teren działki od ul. Błękitnej.

Rozpatrzyliśmy kilka wariantów zabudowy działki pod kątem intensywności zabudowy. Analizowane przez nasz układy to: 37 modułów, 41 modułów oraz 43 moduły. Każdy z modułów po 12 mieszkań. Mieszkania w modułach mogą występować zamiennie i zostały zaproponowane dwóch wersjach: z kuchnia wydzieloną i z aneksem kuchennym. Przyjęte rozwiązanie pozwala na dość swobodne kształtowanie zabudowy jak również zapewnia elastyczność przy zmianie struktury mieszkań czy zwiększaniu powierzchni użytkowej.

Kierując się proporcją jakości zaproponowanych rozwiązań przestrzennych do maksymalizacji powierzchni użytkowej mieszkalnej zdecydowaliśmy się na rozwiązanie z 37 modułami. Przyjęty układ umożliwił wprowadzenie większej ilości zieleni co dzięki kameralności tego schematu podnosi atrakcyjność całego założenia. Układ konstrukcyjny budynków – szkielet żelbetowy wypełniony bloczkami gazobetonowymi gr 24 cm w ścianach zewnętrznych i bloczkami silikatowymi gr 24 i 18 cm w ścianach wewnętrznych.

Stropy – żelbetowe, monolityczne np. filigrany

Konstrukcja dachów ze spadkiem oraz stropodachów – żelbetowa wylewana.