RESTAURACJA POMIDORO

PROJEKT RESTAURACJI POMIDORO W KONSTANCINIE JEZIORNA
Projekt wykonany oraz zrealizowany w latach: 2010 r.
Powierzchnia: 250m2
Autorzy: Paweł Pałkus, Jakub Kasprzak