WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM

Home » WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM
ETAP PRZEDPROJEKTOWY :

Pracę z Klientem zaczynamy od krótkiego wywiadu ,który pozwoli nam

poznać dokładne preferencje

i oczekiwania co do stylu wnętrza, jego przybliżonej kolorystyki,

materiałów czy wyposażenia . Kolejnym krokiem jest wizja lokalna oraz

inwentaryzacja wnętrza wraz z dokumentacją fotograficzną.

ZAKRES :

Przed rozpoczęciem pracy ustalamy z inwestorem zakres projektu.

Przygotowanie kompleksowego lub okrojonego projektu wnętrza.

Doradzamy jaki tryb pracy mamy wybrać aby zapewnić optymalny dla danej inwestycji zakres projektowy.

KONCEPCJA :

Następnym etapem jest rozrysowanie układu funkcjonalnego ,który

będzie podstawą do stworzenia koncepcji aranżacji wnętrza . Koncepcję

przedstawiamy Klientowi w postaci fotorealistycznej wizualizacji , kolorowych widoków

komputerowych , rysunków odręcznych , zestawiamy próbki proponowanych materiałów.

PROJEKT WYKONAWCZY:

 Po akceptacji koncepcji zaczynamy pracę nad projektem wykonawczym zawierającym szczegółowe rysunki i opisy

dla wykonawców odnośnie rozmieszczenia punktów elektrycznych, instalacji hydraulicznej i centralnego ogrzewania, 

systemów audio, ułożenia podłóg,  sufitów itd. 

Opracowujemy wykaz materiałów i producentów . 
 NADZÓR AUTORSKI :

 konsultacje z wykonawcami 

nadzór prac remontowych 

wprowadzenie zmian do projektów wykonawczych
 

nadzór nad doborem materiałów wykonawczych

koordynacja realizacji projektu

 pilnowanie harmonogramu prac

 nadzór nad zakupami i dostawą materiałów 

nadzór nad kwestiami natury technicznej i administracyjnej

ZAPRASZAMY  DO PRACOWNI NA NIEZOBOWIĄZUJĄCE SPOTKANIE 

Kuba Kasprzak & Paweł Pałkus