J. D A U M A N

BIURO J.DAUMAN W KRAKOWIE
Projekt wykonany: 2022 r.
Powierzchnia: 600 m2
Autorzy: Paweł Pałkus, Jakub Kasprzak